Sınav Kuralları

SINAVDAN ÖNCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Sınavda yanınızda, Aday portalı üzerinden indirebileceğiniz sınav giriş belgesi ve Resmi kimlik belgesi bulundurmanız zorunludur. 
 2. Yanında Resmi kimlik belgesi  (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.)
 3. Sınav giriş belgesinde belirtilmiş olan İl veya ilçe merkezindeki yer ve saatte sınava gireceksiniz.
 4. Sınavlardan en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmanız önerilmektedir.
 5. Sınav kuralları Teorik, Sözlü/Mülakat ve Performans sınavları öncesi Değerlendirici tarafından adaylara yüksek sesle okunacaktır.
 6. Sınavlara silah, delici ve kesici aletler getirmek yasaktır. (Performans sınavında kullanacağı el aletleri hariç.)
 7. Aday, kendi yerine başka kişiyi sınava sokmaya ve kopya çekmeye çalışırsa bütün sınav haklarını kaybetmiş olur.
 8. Sınav kuralları Teorik, Sözlü/Mülakat ve Performans sınavları öncesi Değerlendirici tarafından adaylara yüksek sesle okunacaktır.
 9. Sınavlara silah, delici ve kesici aletler getirmek yasaktır. (Performans sınavında kullanacağı el aletleri hariç.)
 10. Teorik sınavda (yazılı sınav) kalem, silgi, kalemtıraş getirmesi gerekmektedir.
 11. Performans sınavında kişisel koruyucu donanımları kullanmak zorunludur (Baret, yelek, iş ayakkabısı, iş elbisesi, emniyet kemeri, iş gözlüğü, maske gibi). Adaylar ortak kullanmak istemediği kişisel koruyucu donanımları kendisi getirebilir.

GENEL SINAV KURALLARI

 1. Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişiler sınav alanından çıkartılır. Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.
 2. Adaylar sınav başlamadan önce mobil ve elektronik cihazlarını kapalı konuma getirmelidir.(sonradan tespiti halinde sınavınız geçersiz sayılır.)
 3. Sınavda verilenler haricinde; müsvedde kağıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar bulundurması yasaktır,
 4. Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
 5. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır,
 6. Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır,
 7. Sınav için ayrılmış alanlarda; adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz,
 8. Sınav alanında bulunan Görevli, Aday, Denetçi ilgili sınav İSG kurallarına uymalı acil durumlarda Değerlendirici  talimatlarına ve yönlendirmelerine riayet etmelidir,
 9. Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
 10. Değerlendirici sınav başlama ve bitiş süresini söylemeden ve  "SINAV BAŞLAMIŞTIR" demeden sınav  başlamaz,
 11. Soru kitapçığını sınav görevlileri teslim alır. Teslim alınmayan soru kitapçığı nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır.
 12. Sınav sırasında adayların birbirlerine iş tarif etmesi, bilmediği konularda yardım istemesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine aykırı davranması yasaktır, bu davranışı gösteren adayların sınavları geçersiz sayılır,

TEORİK (YAZILI) SINAV KURALLARI

 1. Soru kitapçığına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için siyah kurşun kalem kullanılacaktır, adayların birbiri ile konuşmaları, kalem, silgi  istemeleri yasaktır,
 2. Adaylar soru kitapçıklarının ön tarafta bulunan ilgili yerleri doldurur, bu kısımlar değerlendirici tarafından kontrol edilir.
 3. Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda AFAMERPER portal üzerinden veya Soru İtiraz Formu’nu doldurunuz, ve görevliye teslim ediniz.
 4. Aday herhangi bir soru için birden fazla cevap veya işaretleme yapmış ise soruyu yanlış cevaplamış sayılır, Yanlış cevap sayısı doğru cevapları etkilemez.
 5. Adaylar teorik sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır,

SÖZLÜ/MÜLAKAT SINAV KURALLARI

 1. Değerlendirici adaya sözlü soru sorar aday sözlü cevap verir,
 2. Aday anlamadığı soruyu Değerlendirici den tekrarlamasını isteyebilir,
 3. Sınav bitiminde sorulara itirazınız olması durumunda AFAMERPER portal üzerinden veya Soru İtiraz Formu’nu doldurunuz, ve görevliye teslim ediniz.
 4. Aday sözlü/mülakat sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.

PERFORMANS SINAV KURALLARI

 1. Adayın Değerlendiriciye “Oldu mu?, Tamam mı?”  gibi sorular yöneltmesi yasaktır,
 2. Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise Değerlendirici tarafından  adayın sınavı sonlandırılır,
 3. Performans sınavlarının uzun sürmesi halinde (öğle yemeği vaktini içermesi vb.) sınav esnasında belirli süreli aralar verilebilir ancak ara verilen saatin, ara süresinin ve ara bittikten sonra aranın tamamlanıp sınava devam edildiğinin kamera karşısında belirtilmesi gerekmektedir. Yemek arası 1 saatten, zorunlu molalar ise 2’den fazla ve 10’ar dakikadan uzun olamaz. Ara esnasında kamera ile kayıt devam ettirilir,
 4. Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmiş sayılır.

Not: Sınav kurallarına uyulmaması, bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sınavınız geçersiz ve sınav hakkını kullanmış sayılır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, Pazartesi